UBS ETF – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF

UBS
Product identificatie
Producttype: 
Indextracker (Exchange Traded Funds, ETF)
Beheerder(s): 
UBS Asset Management UK Ltd.
Duurzaamheidsstrategieën gebruikt in het product
Uitsluiting van bepaalde controversiële activiteiten: 
Kiezen van de best presterende bedrijven of landen van een groep: 
- Selection method: 
Relative: Top 25%, worst 75% excluded.
Doorlichting op basis van internationale normen & standaarden: 
Integratie van niet-financiële criteria in het selectieproces: 
Focus op specifieke duurzaamheidsthema's: 
Het nastreven van meetbare maatschappelijke impact: 
Een dialoog aangaan met bedrijven en/of stemrechten uitoefenen: 

Dialoog wordt altijd uitgevoerd voor bedrijven in de energie- en elektriciteitssector, indien relevant.

Toegepast duurzaamheidsbeleid
Global Compact van de Verenigde Naties
Uitsluiting van bedrijven en landen die betrokken zijn bij schendingen van het UN Global Compact: 
Wapens
Uitsluiting van bedrijven met significante betrokkenheid bij wapens: 
Maximaal toegestane betrokkenheid van het bedrijf (% van de omzet): 
5%(conventional weapons), 15% (weapons systems, components, and support systems and services)
Maximaal toegestane betrokkenheid van het bedrijf bij controversiële wapens (% van de omzet): 
0%
Tabak
Uitsluiting van bedrijven met significante betrokkenheid bij tabak: 
Maximaal toegestane betrokkenheid van het bedrijf (% van de omzet): 
0% production, 5% distribution
Fossiele brandstofwinning
Steenkoolwinning
Uitsluiting van bedrijven met significante betrokkenheid bij steenkoolwinning: 
Maximaal toegestane betrokkenheid van het bedrijf (% van de omzet): 
0%
Onconventionele olie- en gaswinning
Uitsluiting van bedrijven met significante betrokkenheid bij onconventionele olie- en gaswinning: 
Maximaal toegestane betrokkenheid van het bedrijf (% van de omzet): 
0%
Conventionele olie- en gaswinning
Uitsluiting van achterblijvende conventionele olie- en gaswinningbedrijven: 
Portefeuilleblootstelling aan de fossiele energiesector (indicatief): 
<0.1%
Opwekking van elektriciteit
Uitsluiting van achterblijvende elektriciteitsproductiebedrijven: 
Portefeuilleblootstelling aan de niet-hernieuwbare elektriciteitssector (indicatief): 
<0.1%
Tolerantie voor verbeterende energie- en elektriciteitsbedrijven
Maximaal aandeel in de portefeuille: 
0%
Andere beleidslijnen
Benadering van biodiversiteit: 
Nog geen onderdeel van de analyse
Benadering van watergebruik: 
Nog geen onderdeel van de analyse
Benadering van belastingen: 
Nog geen onderdeel van de analyse
Benadering van investeringen in landbouwgrondstoffen: 
Nog geen onderdeel van de analyse
Beleid over andere onderwerpen: 
Alcohol, Adult Entertainment, Civilian Firearms, Gambling, GMOs

Gedetailleerde beleidslijnen zijn te vinden op de website van de beheerder, op de productwebpagina (zie bovenstaande links) of op verzoek door contact op te nemen met de beheerder of de aanbieder.

Doorlichting van landen
Duurzaamheidsanalyse van landen: 
Niet relevant voor het product
Benadering van onderdrukkende regimes: 
Nog geen onderdeel van de analyse
Benadering van de doodstraf: 
Nog geen onderdeel van de analyse
Portfeuille details
Gehanteerde gegevensbronnen
ESG gegevensbronnen voor bedrijven: 
MSCI ESG Research

Belangrijke mededeling

  • De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld om beleggers te helpen begrijpen hoe financiële producten waaraan het label 'Towards Sustainability' is toegekend, de vereisten van dat label toepassen.
  • De informatie op deze website is geen marketingmateriaal en sommige producten zijn mogelijk niet geregistreerd voor openbare verdeling in België.
  • De informatie op deze website vormt geen uitnodiging om te beleggen in de financiële producten waarnaar op deze website wordt verwezen. Personen die overwegen in die financiële producten te beleggen, dienen de website van de aanbieder van het product en alle relevante productinformatie en documenten te raadplegen alvorens dit te doen. Ze dienen ook te overwegen of de relevante producten geschikt zijn voor hen, gezien hun kennis en ervaring, hun financiële situatie en hun beleggingsdoelstellingen en -behoeften.
  • De informatie op deze website is niet bedoeld als persoonlijk advies of aanbeveling (inclusief maar niet beperkt tot financieel, investerings-, belasting-, boekhoudkundig of juridisch advies).
  • De informatie op deze website is uitsluitend voor informatieve doeleinden en is niet bedoeld als en dient niet te worden opgevat als een verkoopaanbieding of een uitnodiging tot het doen van een aanbod om de financiële producten te kopen, met name niet in rechtsgebieden waar dit een overtreding van de relevante wet zou inhouden.
  • De vrijgave, publicatie of distributie van het materiaal op deze website kan in bepaalde rechtsgebieden wettelijk beperkt zijn. Personen in dergelijke rechtsgebieden waarin ze worden vrijgegeven, gepubliceerd of verspreid, moeten zichzelf informeren over dergelijke beperkingen en deze naleven.
  • Merk op dat niet alle producten op deze website worden aangeboden aan particuliere klanten in België.
  • De informatie op deze website is gebaseerd op informatie die is ontvangen van de productbeheerder. De informatie op deze website wordt van tijd tot tijd bijgewerkt. Een investeringsbeslissing mag niet enkel gebaseerd zijn op de informatie op deze website.