Raadgevende commissie

De Raadgevende Commissie bestaat uit personen die kunnen worden beschouwd als deskundigen op het gebied van duurzaam beleggen.  Hun deskundigheid kan voortvloeien uit hun opleiding, ervaring of functie bij vermogensbeheerders, banken, verzekeringsmaatschappijen, particuliere en institutionele beleggers, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, deskundigen, overheidsorganisaties en toezichthoudende autoriteiten.    

Alle leden nemen deel aan de Raadgevende commissie ten persoonlijke titel en niet als vertegenwoordiger van hun organisatie.

Samenstelling

Leden

Michael Anseeuw

Michael is lid van de Raad van Bestuur van BNP Paribas Fortis. Hij is sinds 2001 werkzaam in het bankwezen en bekleedt verschillende functies, zowel op de hoofdzetel als in de bedrijfsdivisies. Sinds eind 2014 staat Michael aan het hoofd van de retailbankingactiviteiten van BNP Paribas Fortis. Voordat hij naar de banksector trok, werkte hij als managementconsultant en richtte hij eind jaren '90 een internetstartup op. Michael heeft een diploma van burgerlijk ingenieur fysica van de Universiteit van Gent.

Thierry Bennert

Thierry behaalde een master in economie en financiën aan ICHEC en in toegepaste economie aan de Universiteit Leuven. Thierry heeft jarenlange ervaring als financieel bedrijfsanalist en werkte als manager en hoofd vermogensbeheer bij Assubel & Mensura voordat hij thesaurier werd aan de Université Catholique de Louvain. In zijn huidige functie is Thierry verantwoordelijk voor het beheer van de thesaurie-, aandelen- en staatsobligatieportefeuille van de universiteit.

Isabelle Cabie

Isabelle was van 2010 tot 2016 Global Head of Sustainable and Responsible Development bij Candriam en werd daarna Global Head of Corporate Responsible Development.  Ze is ook lid van het UNPRI Francophonie Advisory Committee. Isabelle deelt haar uitgebreide kennis van duurzaam beleggen in verschillende werkgroepen ter bevordering van ESG in het vermogensbeheer. Isabelle heeft een master in economie van de Universiteit van Namen.

Anneleen De Bonte

Anneleen, huisarts van opleiding, is momenteel projectmanager bij Blenders, een maatschappelijk relevante incubator. Samen met FairFin heeft zij 'Duurzaam Pensioen' opgericht, een initiatief om een pensioenfonds voor zelfstandigen uit de zorgsector te creëren. Sinds juni 2020 is Anneleen ook lid van de Ethische Commissie van Solifin.

Johan Fastenakels

Johan heeft een doctoraat in de wiskunde van de KU Leuven. Na zijn jaren als onderzoeksassistent in de wiskunde werd Johan financieel analist bij KBC Asset Management waar hij een uitgebreide kennis van de industrie en de operationele trends verwierf. Momenteel neemt Johan ook de rol van coördinator duurzaamheidsonderzoek bij KBC op zich.  

Ben Granjé

Ben heeft een master psychologie en is eigenaar van Beconomics, een adviesbureau gewijd aan investor education en behavioral finance. Momenteel is hij CEO van de vereniging van particuliere beleggers in België, de VFB (Vlaamse Federatie van Beleggers). Zijn vroegere ervaring omvat meer dan een decennium bij Morningstar, een bedrijf dat zich inzet voor duurzaam beleggen en beleggersgedrag. Ben is co-auteur van verschillende boeken en spreker op conferenties rond beleggen.

Ulrike Kohl

Ulrike, die een master in politieke wetenschappen en sociologie heeft, is momenteel beleidsanalist bij het DG FISMA (het directoraat van de Europese Commissie dat verantwoordelijk is voor het EU-beleid inzake financiële diensten). Voorafgaand aan deze functie bekleedde Ulrike functies bij de Autorité des Marchés Financiers in Parijs en stond ze aan het hoofd van de Duitse Vereniging voor Beleggingen en Vermogensbeheer.

Olivier Marquet

Bij deze eerste herziening van de kwaliteitsnorm zit Olivier, in zijn hoedanigheid van voorzitter van de raad van bestuur van de CLA, ook de Raadgevende Commissie voor. 

Filip Perneel

Filip is financieel analist en fondsenspecialist voor Test-Aankoop Invest. De missie van Test-Aankoop Invest is het verstrekken van onafhankelijke financiële informatie en educatie met betrekking tot financiële zaken.

Lieve Schreurs

Lieve heeft een master in Romaanse talen behaald en is haar carrière begonnen bij ING Bank als stagiair voordat ze overstapte naar correspondent banking en product- en projectmanagementfuncties in Marketing & Communicatie. Bankieren kreeg een andere betekenis voor Lieve toen ze bij Triodos Bank België kwam, waar ze momenteel Manager Corporate Communications is. De integrale en consequente duurzame aanpak van Triodos Bank vanuit het principe dat "ieder mens verantwoordelijk is voor de gevolgen van zijn economisch handelen voor de medemens en voor de aarde" is wat haar drijft en motiveert.

Wim Vermeir

Wim Vermeir is Chief Investment Officer voor AG Insurance en Ageas en is verantwoordelijk voor de beleggingsportefeuilles. Wim is ook voorzitter van het financieel comité van de Koning Boudewijnstichting. Hij werkte eerder in verschillende beleggingsfuncties voor Bacob en Candriam, waar hij de duurzame en verantwoorde beleggingsactiviteit opstartte. Wim is burgerlijk ingenieur fysica en behaalde een MBA aan de Universiteit Gent. Hij publiceerde over duurzaam beleggen en over venture capital.

Maarten Vleeschhouwer

Maarten is hoofd van PACTA, een instrument voor de afstemming van portefeuilles op de klimaatdoestellingen, ontwikkeld door 2° Investing Initiative, een non-profit denktank die werkt rond het afstemmen van de financiële markten op de klimaatdoelstellingen. Voordat hij zich aansloot bij 2° Investing Initiative was hij een gedetacheerd nationaal expert op het gebied van duurzame financiering voor de Europese Commissie. Maarten's werk richtte zich vooral op de EU Taxonomy, de EU Green Bond Standard en de Technical Expert Group on Sustainable Finance.  Hij werd gedetacheerd namens De Nederlandsche Bank, waar Maarten ook werkte aan duurzame financiering en klimaatgerelateerde risico's.    

Paul Windels

Paul is directeur Risk & Finance bij Assuralia, de overkoepelende vereniging van Belgische en buitenlandse verzekerings- en herverzekeringsmaatschappijen die in België actief zijn. Hij behaalde een doctoraat in de toegepaste economie aan de Universiteit Gent en is docent aan de KULeuven voor opleidingen in verzekeringen en duurzame financiering.

 

Observators

Vertegenwoordiger van de Financial Services and Markets Authority (FSMA)

Romain David

Romain heeft een masterdiploma Management of Social and Sustainable Enterprises  van HEC Luik (2019) en een specialisatie in Bank- en Vermogensbeheer. Hij vervoegde het Centrum voor Sociale Economie (CES) in oktober 2019 als doctoraatsstudent. Zijn doctoraatsonderzoek richt zich op maatschappelijk verantwoorde investeringen.

 

Genodigden

Luc Van Liedekerke

Luc is uitgenodigd tot de Raadgevende commissie in zijn hoedanigheid van voorzitter van de CLA Geschiktheidscommissie.

Tom Van den Berghe

Tom is uitgenodigd tot de Raadgevende commissie in zijn hoedanigheid van afgevaardigd bestuurder van de CLA.

 

Taken

De doelstellingen van de Raadgevende commissie met betrekking tot de tweejaarlijkse herziening zijn als volgt:

  • een open en onbevooroordeelde dialoog tussen deskundigen bevorderen, waarbij technische standpunten, praktische ervaring en gezond verstand de basis vormen voor een debat over duurzaam sparen en beleggen;
  • over de resultaten van de openbare raadpleging rond de tweejaarlijkse herziening van de kwaliteitsnorm "Towards sustainability"  reflecteren en deze samen te vatten;
  • reflecteren over actuele en strategische kwesties die door de raad van bestuur van de CLA naar voor zijn geschoven, voor zover het geval;
  • adviseren van de raad van bestuur van de CLA over de richting waarin de kwaliteitsnorm moet evolueren, op basis van de professionele expertise en ervaring van de leden van de Raadgevende commissie, met dien verstande dat het advies de reflectie van de Commissie omvat over de resultaten van de multistakeholder-consultatie en over de actuele en strategische kwesties die door de door de raad van bestuur van de CLA naar voor werden geschoven.

De raad van bestuur van de CLA maakt een selectie van actuele en strategische kwesties die door de Raadgevende commissie als prioriteit moeten worden behandeld in de tweejaarlijkse herzieningscyclus. 

De doelstellingen van de Raadgevende commissie in de periode tussen tweejaarlijkse herzieningen zijn als volgt:

  • bevorderen van een open en onbevooroordeelde dialoog tussen deskundigen, waarbij technische standpunten, praktische ervaring en gezond verstand de basis vormen voor een debat over duurzaam sparen en beleggen;
  • de raad van bestuur van de CLA adviseren over belangrijke trends of andere opmerkelijke ontwikkelingen en over de selectie van actuele en strategische kwesties die bij de daaropvolgende tweejaarlijkse herziening van de kwaliteitsnorm mogelijk aan de orde moeten komen.