Raad van Bestuur

Het CLA wordt geleid door een raad van bestuur die bestaat uit vertegenwoordigers uit de financiële sector en uit de niet-financiële sector, bv. de academische wereld en de burgersamenleving.

Maximaal de helft van de bestuurders mag een vertegenwoordiger uit de financiële sector zijn (‘bestuurders uit de financiële sector’). Minstens de helft van de bestuurders moet een vertegenwoordiger uit de niet-financiële sector zijn (‘onafhankelijke bestuurders’). Het aantal bestuurders uit de financiële sector mag dus niet hoger zijn dan het aantal onafhankelijke bestuurders.

Leden

Onafhankelijke bestuurders

Olivier Marquet - Voorzitter

Tot voor kort was Olivier directeur-generaal van UNICEF België en daarvoor was hij Managing Director van Triodos Bank België (2003-2015). Tijdens zijn tijd bij Triodos gaf hij meer dan 100 conferenties over duurzame financiering en gaf hij advies aan een aantal sociale en milieuverenigingen. Met een lange carrière en expertise in duurzaam beleggen, is hij momenteel lid van de adviescommissie van de Louvain School of Management en van de Koning Boudewijnstichting.

Marie Delvaulx (The Shift)

Marie is directeur van The Shift - het Belgische referentienetwerk voor duurzaamheid. Ze biedt de Shift een breed scala van ervaring, waaronder het definiëren en implementeren van duurzaamheidsstrategieën in de toeleveringsketen, duurzaamheid van producten, afvalbeheer, kunststoffen, diversiteit en inclusie, gezondheid en werknemersbetrokkenheid.

Dieter Vander Beke (FIDO/ICDO)

Dieter is directeur a.i. van het Belgisch Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO), de opvolger van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Duurzame Ontwikkeling (POD DO). Na tien jaar in verschillende ministeries en de administratie te hebben gewerkt als beleidsadviseur op sociaal gebied economie en duurzame ontwikkeling, begon hij in 2008 voor de POD DO om de eenheid Duurzame productie en consumptie te coördineren.

Antoon Vandevelde (KU Leuven)

Antoon is econoom en filosoof. Hij werd emeritus professor aan de KU Leuven in oktober 2017 maar zet zijn onderzoek en onderwijs voort. Zijn grote aantal publicaties omvat artikelen en boeken voornamelijk op het gebied van economische ethiek en politieke filosofie. Hij was hoogleraar aan het Instituut voor Wijsbegeerte van de KU Leuven. Tussen 2007 en 2014 was hij decaan van het Instituut.

 

Bestuurders uit de financiële sector

Karel Baert (Febelfin)

Karel is CEO van Febelfin, de Belgische Federatie voor financiële sector. Voor Febelfin was hij Partner bij Egon Zehnder, een wereldwijd leadership adviesbureau, waar hij een kernlid was van de Financial Services en Public Sector Practice Groups die banken, toezichthouders en multilaterale organisaties op internationale basis bedienen. Karel begon zijn carrière als advocaat en bekleedde daarna management- en bestuursfuncties bij Deutsche Bank, Bpost en Bpost Bank.

Marc Van de Gucht (BEAMA)

Marc is Directeur Asset Management & Private Banking bij Febelfin, de Belgische federatie voor de financiële sector en Directeur-generaal van BEAMA, de Belgische vereniging van vermogensbeheerders (BEAMA). Voor hij Febelfin vervoegde, was hij 5 jaar Directielid bij Compagnie de Banque Privée Quilvest (CBP Quilvest), een private bank die zich specialiseert in vermogensbeheerdiensten. Hij begon zijn carrière in de dealing room van een Japanse bank en stapte daarna over naar de Belgische Commissie voor het Bank- en Financiewezen (nu FSMA) waar hij gedurende 24 jaar verschillende functies bekleedde, met als specialisatie private banks en vermogensbeheerders. Hij is ook gastdocent aan de EHSAL Management School waar hij lesgeeft in het postgraduaatprogramma "asset management".  Hij is bestuurslid van EFAMA, de Europese vereniging van vermogensbeheerders.

Tom Van den Berghe (Febelfin)

Tom is directeur Sustainable Finance bij Febelfin, de Belgische Federatie van de financiële sector. In zijn huidige functie geeft hij leiding aan de ontwikkeling van de kwaliteitsstandaard en het label voor duurzame financiële producten. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor een breed scala van duurzame financieringskwesties, gaande van duurzame leningen en investeringen, circulaire economie en microfinanciering. Hij studeerde filosofie en begon zijn loopbaan bij de Belgian Asset Managers Association (BEAMA).

Bart Vandermeiren (Assuralia)

Bart is directeur van de afdeling levens- en ziektekostenverzekeringen en lid van de raad van bestuur van Assuralia, de beroepsvereniging van verzekerings- en herverzekeringsondernemingen die in België actief zijn. Dankzij zijn actuariële achtergrond in combinatie met zijn meer dan twee decennia expertise op het gebied van levens- en pensioenverzekeringen, is hij ook actief lid van de Raadgevende Commissie voor aanvullende pensioenen en van het Nationaal Pensioencomité van de Belgische regering.

 

Taken

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor alle taken en verplichtingen die hem zijn toegewezen in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) en de statuten. Alle leden van de raad moeten de hoogste normen met betrekking tot integriteit en eerlijkheid handhaven.

De raad van bestuur heeft bovendien de volgende taken:

1. Aan het hoofd staan van het CLA

De raad van bestuur leidt de activiteiten van het CLA en de procedures voor het labeltoekenningsproces om de goede werking en geloofwaardigheid van het ‘Towards Sustainability’ label te garanderen. De raad kan elke mogelijke actie opstarten die bijdraagt tot het verwezenlijken van de doelen van het CLA en beslissingen maken over die acties.

2. De kwaliteitsnorm updaten

De raad van bestuur verzekert dat de kwaliteitsnorm aangepast blijft aan de evoluties van de regelgeving en de markt. De raad van bestuur neemt beslissingen over wijzigingen van de kwaliteitsnorm op basis van advies van de raadgevende commissie.

3. Het label toekennen

De raad van bestuur beslist om het ‘Towards Sustainability’ label al dan niet toe te kennen aan individuele producten op basis van het advies van de geschiktheidscommissie.

Bij het nemen van die beslissingen zal de raad van bestuur zich concentreren op het bewaren van de interne consistentie van de adviezen die hij ontvangt van de geschiktheidscommissie en op de integriteit van het toekenningsproces.