Ondertekenaars

Ondertekenaars ('Signatories') verbinden zich ertoe de Towards Sustainability kwaliteitsnorm toe te passen op alle producten die onder het toepassingsgebied van de kwaliteitsnorm vallen en die zij in België als 'duurzaam' op de markt brengen.

Zij zorgen ervoor dat al hun 'duurzame' producten die in België op de markt worden gebracht het label hebben verkregen of bezig zijn met het verkrijgen ervan. Dit belet de ondertekenaars niet om naast het 'Towards Sustainability'-label nog andere labels te gebruiken.

Ondertekenaar worden is een vrijwillige bijkomende verbintenis op het niveau van de productaanbieder. Het is geen voorwaarde om labels te kunnen verkrijgen voor individuele producten.

Hieronder vindt u de lijst van de huidige Ondertekenaars. Deze lijst zal regelmatig worden bijgewerkt.