Het 'Towards Sustainability' label aanvragen

Financiële instellingen die het label willen aanvragen voor een of meer van hun producten kunnen contact opnemen met het CLA via info@towardssustainability.be om het aanvraagpakket te ontvangen.

Aanvraagpakket

Het aanvraagpakket bestaat uit:

  • een document over de procedure voor de aanvraag en controle, en de tariefstructuur
  • de aanvraagbrief inclusief een lijst van de vereiste documenten
  • de nalevingsmatrix die moet worden ingevuld voor alle producten
  • de basistekst van de kwaliteitsnorm en aanvullende technische informatie
  • de optionele engagementsbrief voor ondertekenaars

Toekenningscycli

Labels worden 4 keer per jaar toegekend en zijn 1 jaar geldig.

Elke cyclus bestaat uit een aanmeldingsfase van 3 maanden en een verificatiefase van 3 maanden, waarna een nieuwe reeks labels wordt toegekend.