Het 'Towards Sustainability' label aanvragen

Financiële instellingen die het label willen aanvragen voor een of meer van hun producten kunnen contact opnemen met het CLA via info@towardssustainability.be om het aanvraagpakket te ontvangen.

De CLA zal niet beschikbaar zijn tussen 20/12/2021 en 05/01/2022.

Aanvraagpakket

Het aanvraagpakket bestaat uit:

 • een document over de procedure voor de aanvraag en controle, en de tariefstructuur
 • de aanvraagbrief inclusief een lijst van de vereiste documenten
 • de nalevingsmatrix die moet worden ingevuld voor alle producten
 • de basistekst van de kwaliteitsnorm en aanvullende technische informatie
 • de optionele engagementsbrief voor ondertekenaars

Labels worden 4 keer per jaar toegekend en zijn 1 jaar geldig.

Toekenningscycli 2021

Als gevolg van de tweejaarlijkse herziening van de kwaliteitsnorm zijn de reguliere aanvraagdata gewijzigd:

31 januari 2021 

 • Reguliere deadline voor nieuwe aanvragen en voor verlenging van aangevraagde labels op 31 januari 2020. 
 • Labels gepubliceerd in mei 2021. 

31 maart 2021   

 •  Laatste datum voor het aanvragen van een label op basis van de oorspronkelijke Kwaliteitsnorm (versie februari 2019). 
  • Deze producten ontvangen het label echter in juni 2021, maar moeten later dit jaar ook een verlenging aanvragen op basis van de herziene kwaliteitsnorm (versie mei 2021). 

Midden mei 2021  

 •  Herziene kwaliteitsnorm "Towards Sustainability" wordt gepubliceerd. 

De aanvraagdeadlines van 30 april 2021 en 31 juli 2021 zijn geannuleerd

 • Geen aanvragen voor nieuwe labels mogelijk.
 • Verlenging moet later dit jaar worden aangevraagd.    

Toekenningscycli in het kader van de herziene kwaliteitsnorm (2021 - 2022)

1 oktober 2021 

 • Deadline voor producten die voor het eerst een aanvraag voor het label indienen.

1 januari 2022 

 • Deadline voor nieuwe aanvragen en voor de verlenging van bestaande labels.

31 maart 2022

 • Deadline voor nieuwe aanvragen.

30 juni 2022

 • Deadline voor nieuwe aanvragen.

30 september 2022

 • Deadline voor nieuwe aanvragen.