Kwaliteitsnorm en label voor duurzame en maatschappelijk verantwoorde financiële producten

Welkom op de website gewijd aan de kwaliteitsnorm en het label voor duurzame en maatschappelijk verantwoorde financiële producten.

Het doel van de kwaliteitsnorm is om het niveau van de maatschappelijk verantwoorde en duurzame financiële producten op te trekken en te zorgen dat die beginselen ook gangbaar worden in de traditionele financiële producten.

Een label moet potentiële beleggers het vertrouwen geven en geruststellen dat de financiële producten worden beheerd met duurzaamheid in gedachten en niet worden blootgesteld aan zeer onduurzame praktijken, zonder dat de beleggers daarvoor zelf een gedetailleerde analyse moeten uitvoeren. Alle nodige elementen voor een dergelijke analyse moeten echter transparant zijn.

Op deze website vindt u:

  • De lijst met financiële producten die het label hebben gekregen
  • Een introductie over het Central Labelling Agency dat de labels toekent
  • Meer informatie over de kwaliteitsnorm

Eerste toekenningscyclus: november 2019 – februari 2020

De eerste labels worden toegekend in twee fasen:

  • Een eerste lijst labels wordt gepubliceerd in november 2019
  • Die lijst wordt in februari 2020 aangevuld met een bijkomende groep labels