Het 'Towards Sustainability' label aanvragen

Financiële instellingen die het label willen aanvragen voor een of meer van hun producten kunnen contact opnemen met het CLA via info@towardssustainability.be om het aanvraagpakket te ontvangen.

Aanvraagpakket

Het aanvraagpakket bestaat uit:

  • een document over de procedure voor de aanvraag en controle, en de tariefstructuur
  • de aanvraagbrief inclusief een lijst van de vereiste documenten
  • de nalevingsmatrix die moet worden ingevuld voor alle producten
  • de basistekst van de kwaliteitsnorm en aanvullende technische informatie
  • de optionele engagementsbrief voor ondertekenaars

Toekenningscycli

Labels worden 4 keer per jaar toegekend en zijn 1 jaar geldig.

Elke cyclus bestaat uit een aanmeldingsfase van 3 maanden en een verificatiefase van 3 maanden, waarna een nieuwe reeks labels wordt toegekend.

De cycli zijn als volgt:

  Aanmeldingsfase  Aanmeldingsdeadline Verificatiefase Labels toegekend  Labels geldig tot Deadline vernieuwing
Cyclus 1  1/11 – 31/1 31/1 1/2 – 30/4 Mei Mei J+1 31/1 J+1
Cyclus 2 1/2 – 30/4 30/4 1/5 – 31/7 Augustus Augustus J+1 30/4 J+1
Cyclus 3 1/5 – 31/7 31/7 1/8 – 31/10 November November J+1 31/7 J+1
Cyclus 4 1/8 – 31/10 31/10 1/11 – 31/1 Februari Februari J+1 31/10 J+1

 

Een initiële cyclus werd georganiseerd in 2019, met labels toegekend in 2 stappen: november 2019 (deadline voor aanmelding 30/6/2019) en februari 2020 (deadline voor aanmelding 15/11/2019).