Geschiktheidscommissie

De beoordeling van de producten die het label aanvragen gebeurt door een geschiktheidscommissie die bestaat uit vertegenwoordigers uit de financiële sector en de niet-financiële sector, bv. de academische wereld en de burgersamenleving.

Maximaal de helft van de deskundigen mag een vertegenwoordiger uit de financiële sector zijn (‘deskundigen uit de financiële sector’). Minstens de helft van de deskundigen moet een vertegenwoordiger uit de niet-financiële sector zijn (‘onafhankelijke deskundigen’). Het aantal deskundigen uit de financiële sector mag dus niet hoger zijn dan het aantal onafhankelijke deskundigen.

Leden

Onafhankelijke experts

Luc Van Liedekerke (University Antwerp) – Voorzitter

Luc is hoogleraar economie en filosofie en doceert filosofie en bedrijfsethiek aan de universiteiten van Leuven en Antwerpen. Hij is ook voorzitter van EBEN (European Business Ethics Network), een netwerk van 1200 bedrijfsethiek verspreid over 40 landen. Hij is een vooraanstaand expert in duurzame investeringen en fungeert als voorzitter van het registercomité van Ethibel en heeft ook een zetel in het wetenschappelijk comité van Vigeo Eiris.

Siem de Ruijter (UCLL Leuven)

Siem is docent aan UC Leuven-Limburg waar hij doceert over beleggen, boekhouden en ondernemerschap. Bij UC Leuven-Limburg werkt hij ook aan onderzoek en projecten rond duurzaam sparen en beleggen. Hij is co-auteur van ‘Ethisch beleggen is voor iedereen’, gepubliceerd in 2016.

Marie Lambert (HEC Liège)

Marie is gewoon hoogleraar en vice-decaan voor onderzoek aan de HEC Liège - Management School van de Universiteit van Luik. Ze leidt de track "Banking and Asset Management" van de master in management en doceert cursussen over vermogensbeheer, alternatieve beleggingen, bedrijfsfinanciering en financiële modellering. Marie is ook Affiliate Professor aan de EDHEC Business School (Nice) en aan Paris Dauphine, evenals Research Associate aan het EDHEC Risk Institute en een Quantitative Management Initiative research fellow. Marie heeft een onderzoeksexpertise ontwikkeld op het gebied van prijsbepalingsmodellen voor activa, marktanomalieën, beleggingsstijlen (waarde-, groei-beleggen), en hedgefondsen. Haar huidige onderzoeksinteresses gaan uit naar duurzame financiering (bv. prijszetting voor klimaatrisico's, onenigheid in ESG-ratings, prestatieanalyse van ESG-beleggingen) en private equity.

Céline Louche (Audencia Business School)

Céline is professor in Business & Society en hoofd van de CSR Research Group aan de Audencia Business School, Frankrijk. Uitgaande van organisatorische, institutionele en strategische perspectieven onderzoekt ze de wisselwerking tussen bedrijfsleven en samenleving met een specifieke focus op duurzame en verantwoorde financiering. Ze publiceerde in tijdschriften zoals Human relations, Business and Society, Journal of Business Ethics, Organisation & Environment en World Development.

Olivier Marquet

Tot voor kort was Olivier directeur-generaal van UNICEF België en daarvoor was hij Managing Director van Triodos Bank België (2003-2015). Tijdens zijn tijd bij Triodos gaf hij meer dan 100 conferenties over duurzame financiering en gaf hij advies aan een aantal sociale en milieuverenigingen. Met een lange carrière en expertise in duurzaam beleggen, is hij momenteel lid van de adviescommissie van de Louvain School of Management en van de Koning Boudewijnstichting.

 

Experten uit de financiële sector

Virginia Schreurs (Assuralia)

Virginia werkt als beleidsadviseur levensverzekeringen bij Assuralia, de overkoepelende vereniging van verzekeringsmaatschappijen die in België actief zijn. Als zodanig behandelt ze uiteenlopende onderwerpen met betrekking tot regulering van de consumentenbescherming, investeringsregels voor levensverzekeringen, duurzame financiering en anti-witwaswetgeving.

Tom Van den Berghe (Febelfin)

Tom is Senior Counsel Sustainable Finance bij Febelfin, de Belgische Federatie van de financiële sector. In zijn huidige functie geeft hij leiding aan de ontwikkeling van de kwaliteitsstandaard en het label voor duurzame financiële producten. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor een breed scala van duurzame financieringskwesties, gaande van duurzame leningen en investeringen, circulaire economie en microfinanciering. Hij studeerde filosofie en begon zijn loopbaan bij de Belgian Asset Managers Association (BEAMA).

Andy Vangenck (BEAMA)

Andy is Senior Counsel Asset Management & Private Banking bij de Belgian Asset Managers Association (BEAMA). Onder zijn meerdere verantwoordelijkheden, waaronder duurzame beleggingsfondsen, heeft hij de ontwikkeling van de kwaliteitsstandaard en het label voor duurzame financiële producten vanaf de eerste conceptfase gevolgd. Hij werkte eerder voor Assuralia, de overkoepelende vereniging van Belgische en buitenlandse verzekerings- en herverzekeringsmaatschappijen die in België actief zijn.

Thomas Wulf (Belsipa)

Thomas is secretaris-generaal van de European Structured Investment Products Association (EUSIPA), een rol waarin hij ook het management van de Belgische Structured Investment Products Association (BELSIPA) doet. Thomas, advocaat van beroep, heeft jarenlang gewerkt bij Linklaters, een groot internationaal advocatenkantoor waar hij tot 2012 hoofd was van Business Development, eerst voor België, daarna voor West-Europa. Hij zorgt voor expertise in Europees recht, kapitaalmarktenrecht (derivatenzijde), corporate governance en internationale betrekkingen.

 

Taken

De geschiktheidscommissie moet de raad van bestuur adviseren bij het toekennen van het ‘Towards Sustainability’ label aan individuele producten op basis van beoordelingsverslagen die ze ontvangt van de onafhankelijke verificateur.