Carmignac Portfolio Grande Europe

Carmignac
Product identificatie
Producttype: 
Beleggingsfonds
Beheerder(s): 
Carmignac Gestion
Aanbieders: 
Multiple distributors
Nationaliteit: 
Luxemburg
SFDR: 
Product maakt informatie bekend in overeenstemming met artikel 8 van Verordening (EU) 2019/2088: Product dat ecologische- of sociale kenmerken promoot
Duurzaamheidsstrategieën gebruikt in het product
Uitsluiting van bepaalde controversiële activiteiten: 
Kiezen van de best presterende bedrijven of landen van een groep: 
Doorlichting op basis van internationale normen & standaarden: 
Integratie van niet-financiële criteria in het selectieproces: 
Focus op specifieke duurzaamheidsthema's: 
Het nastreven van meetbare maatschappelijke impact: 
Over/onderwegen van posities op basis van hun ESG-score: 
Beter presteren dan een benchmark op ESG-indicatoren: 
Andere ESG strategie: 
Een dialoog aangaan met bedrijven en/of stemrechten uitoefenen: 

Dialoog wordt altijd uitgevoerd voor bedrijven in de energie- en elektriciteitssector, indien relevant.

Toegepast duurzaamheidsbeleid
Global Compact van de Verenigde Naties
Uitsluiting van bedrijven en landen die betrokken zijn bij schendingen van het UN Global Compact: 
Wapens
Uitsluiting van bedrijven met significante betrokkenheid bij wapens: 
Criteria: 
Bedrijven halen minder dan 10% van hun inkomsten uit de productie van wapens of op maat gemaakte onderdelen daarvan. Bedrijven mogen niet betrokken zijn bij omstreden wapens.
Uiterlijk op 30/6/2022: Bedrijven halen minder dan 5% van hun inkomsten uit de productie van wapens of op maat gemaakte onderdelen daarvan. Bedrijven mogen niet betrokken zijn bij omstreden wapens of wapens zonder onderscheid. Bedrijven moeten een strategie hebben om de negatieve impact van hun activiteiten te verminderen en, indien van toepassing, hun bijdragende activiteiten te vergroten.
Maximaal toegestane betrokkenheid van het bedrijf (% van de omzet): 
10%
Maximaal toegestane betrokkenheid van het bedrijf bij controversiële wapens (% van de omzet): 
0%
Tabak
Uitsluiting van bedrijven met significante betrokkenheid bij tabak: 
Criteria: 
Bedrijven halen minder dan 10% van hun inkomsten uit de productie van tabak, producten die tabak bevatten of de groothandel in deze producten.
Uiterlijk op 30/6/2022: Bedrijven halen minder dan 5% van hun inkomsten uit de productie van tabak, producten die tabak bevatten of de groothandel in deze producten. Bedrijven moeten een strategie hebben om de negatieve impact van hun activiteiten te verminderen en, indien van toepassing, hun bijdragende activiteiten te vergroten.
Maximaal toegestane betrokkenheid van het bedrijf (% van de omzet): 
0% Producers, 5% for wholesale distribution of tobacco or in the supply of cigarette components, such as filters
Fossiele brandstofwinning
Steenkoolwinning
Uitsluiting van bedrijven met significante betrokkenheid bij steenkoolwinning: 
Criteria: 
Bedrijven halen minder dan 10% van hun inkomsten uit de winning van thermische steenkool. Bedrijven hebben geen uitbreidingsplannen voor steenkoolwinning.
Uiterlijk op 30/6/2022: De absolute productie van of capaciteit van bedrijven voor aan thermische steenkool gerelateerde producten/diensten zal niet toenemen. Bedrijven moeten aan ten minste één van de volgende criteria voldoen: 1) een SBTi-doelstelling hebben van ruim onder de 2°C of van 1,5°C, of een SBTi-verbintenis 'Business Ambition for 1.5°C' hebben; 2) minder dan 5% van hun inkomsten halen uit aan thermische steenkool gerelateerde activiteiten; 3) minder dan 10% van hun kapitaalinvesteringen (CapEx) wijden aan activiteiten die verband houden met thermische steenkool, en niet met het doel de inkomsten te verhogen; 4) meer dan 50% van hun kapitaalinvesteringen (CapEx) wijden aan bijdragende activiteiten. Bedrijven moeten een strategie hebben om de negatieve impact van hun activiteiten te verminderen en, indien van toepassing, hun bijdragende activiteiten te vergroten. De beheerder gaat op managementniveau actief en regelmatig in gesprek met bedrijven.
Maximaal toegestane betrokkenheid van het bedrijf (% van de omzet): 
10%
Onconventionele olie- en gaswinning
Uitsluiting van bedrijven met significante betrokkenheid bij onconventionele olie- en gaswinning: 
Criteria: 
Bedrijven halen minder dan 10% van hun inkomsten uit onconventionele olie- en gaswinning. Bedrijven hebben geen uitbreidingsplannen voor onconventionele olie- en gaswinning.
Uiterlijk op 30/6/2022: De absolute productie van of capaciteit van bedrijven voor onconventionele olie- en gasgerelateerde producten/diensten zal niet toenemen. Bedrijven moeten aan ten minste een van de volgende criteria voldoen: 1) een SBTi-doelstelling hebben van ruim onder de 2°C of van 1,5°C, of een SBTi-verbintenis 'Business Ambition for 1.5°C' hebben; 2) minder dan 5% van hun inkomsten halen uit onconventionele olie- en gasgerelateerde activiteiten; 3) meer dan 50% van hun kapitaalinvesteringen (CapEx) wijden aan bijdragende activiteiten. Bedrijven moeten een strategie hebben om de negatieve impact van hun activiteiten te verminderen en, indien van toepassing, hun bijdragende activiteiten te vergroten. De beheerder gaat actief en regelmatig in gesprek met bedrijven op managementniveau.
Maximaal toegestane betrokkenheid van het bedrijf (% van de omzet): 
1%
Conventionele olie- en gaswinning
Uitsluiting van achterblijvende conventionele olie- en gaswinningbedrijven: 
Criteria: 
Bedrijven halen ten minste 40% van hun inkomsten uit activiteiten die verband houden met aardgaswinning of hernieuwbare energiebronnen. De beheerder heeft een beleid voor dialoog met bedrijven en/of uitoefening van stemrechten met als doel de transitie van energiebedrijven naar een koolstofarm bedrijfsmodel te versnellen en hun O&O op het gebied van duurzame energietechnologieën te ondersteunen.
Uiterlijk op 30/6/2022: Bedrijven moeten voldoen aan ten minste één van de volgende criteria: 1) een SBTi-doelstelling hebben van ruim onder de 2°C of van 1,5°C, of een SBTi-verbintenis 'Business Ambition for 1.5°C' hebben; 2) minder dan 5% van hun inkomsten halen uit olie- en gasgerelateerde activiteiten; 3) minder dan 15% van hun kapitaalinvesteringen (CapEx) wijden aan olie- en gasgerelateerde activiteiten, en niet met het doel de inkomsten te verhogen; 4) meer dan 15% van hun kapitaalinvesteringen (CapEx) wijden aan bijdragende activiteiten. Bedrijven moeten een strategie hebben om de negatieve impact van hun activiteiten te verminderen en, indien van toepassing, hun bijdragende activiteiten te vergroten. De beheerder gaat actief en regelmatig in gesprek met bedrijven op managementniveau.
Opwekking van elektriciteit
Uitsluiting van achterblijvende elektriciteitsproductiebedrijven: 
Criteria: 
Bedrijven hebben een koolstofintensiteit die lager is dan 374 gCO2/kWh en jaarlijks afneemt; of een elektriciteitsproductie gebaseerd voor minder dan 10% op steenkool, minder dan 30% op olie en gas en minder dan 30% op kernenergie. Bedrijven hebben geen uitbreidingsplannen die hun negatieve milieu-impact zouden vergroten of die in strijd zijn met de afstemming met een onder de 2°C scenario. Bedrijven bouwen geen extra installaties voor elektriciteitsproductie gebaseerd op steenkool of kernenergie. De beheerder heeft een beleid voor dialoog met bedrijven en/of uitoefening van stemrechten met als doel de transitie van elektriciteitsmaatschappijen naar een koolstofarm bedrijfsmodel te versnellen en hun O&O op het gebied van duurzame energietechnologieën te ondersteunen.
Uiterlijk op 30/6/2022: De absolute productie van of capaciteit van bedrijven voor op steenkool of op kernenergie gebaseerde energiegerelateerde producten/diensten zal niet structureel toenemen. De absolute productie van of capaciteit van bedrijven voor bijdragende producten/diensten zal toenemen. Bedrijven moeten aan ten minste één van de volgende criteria voldoen: 1) een SBTi-doelstelling hebben van ruim onder de 2°C of van 1,5°C, of een SBTi-verbintenis 'Business Ambition for 1.5°C' hebben; 2) meer dan 50% van hun inkomsten halen uit bijdragende activiteiten; 3) meer dan 50% van hun kapitaalinvesteringen (CapEx) wijden aan bijdragende activiteiten. Alternatief tot 2025, bedrijven hebben een koolstofintensiteit van minder dan 374 gCO2/kWh in 2022 en afnemend tot minder dan 315 gCO2/kWh in 2025. Bedrijven moeten een strategie hebben om de negatieve impact van hun activiteiten te verminderen en, indien van toepassing, hun bijdragende activiteiten te vergroten. De beheerder gaat actief en regelmatig in gesprek met bedrijven op managementniveau.
Tolerantie voor verbeterende energie- en elektriciteitsbedrijven
0%
Andere beleidslijnen
Benadering van biodiversiteit: 
Onderdeel van ESG-risicoanalyse
Benadering van watergebruik: 
Onderdeel van ESG-risicoanalyse
Benadering van belastingen: 
Onderdeel van ESG-risicoanalyse
Benadering van investeringen in landbouwgrondstoffen: 
Kwantitatieve beperkingen
Beleid over andere onderwerpen: 
Adult entertainment and pornography, gambling

Gedetailleerde beleidslijnen zijn te vinden op de website van de beheerder, op de productwebpagina (zie bovenstaande links) of op verzoek door contact op te nemen met de beheerder of de aanbieder.

Doorlichting van landen
Duurzaamheidsanalyse van landen: 
Niet relevant voor het product
Benadering van onderdrukkende regimes: 
Kwalitatieve voorwaarden
Benadering van de doodstraf: 
Nog geen onderdeel van de analyse
Portfeuille details
Koolstofintensiteit van de portefeuille: 
< 50 teqCO2/million USD

* Indicatie gebaseerd op informatie van de productmanager en/of op gegevens van Morningstar: Activa-gewogen gemiddelde van Scope 1 en 2 broeikasgasemissies van beleggingen met actuele gegevens van het Carbon Disclosure Project of schattingen.

Portfolio fossil fuel exposure: 
< 2.5%

* Indicatie gebaseerd op informatie van de productmanager en/of op gegevens van Morningstar: 12-maands gemiddelde betrokkenheid van het product bij fossiele brandstoffen, waaronder winning van thermische steenkool, stroomopwekking met thermische steenkool, olie- & gasproductie, stroomopwekking met olie- & gas, en olie- en gasproducten en -diensten over de afgelopen 12 maanden.

Gehanteerde gegevensbronnen
ESG gegevensbronnen voor bedrijven: 
Bloomberg, Internal research, ISS ESG, MSCI ESG, Refinitiv, S&P Trucost

Belangrijke mededeling

  • De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld om beleggers te helpen begrijpen hoe financiële producten waaraan het label 'Towards Sustainability' is toegekend, de vereisten van dat label toepassen.
  • De informatie op deze website is geen marketingmateriaal en sommige producten zijn mogelijk niet geregistreerd voor openbare verdeling in België.
  • De informatie op deze website vormt geen uitnodiging om te beleggen in de financiële producten waarnaar op deze website wordt verwezen. Personen die overwegen in die financiële producten te beleggen, dienen de website van de aanbieder van het product en alle relevante productinformatie en documenten te raadplegen alvorens dit te doen. Ze dienen ook te overwegen of de relevante producten geschikt zijn voor hen, gezien hun kennis en ervaring, hun financiële situatie en hun beleggingsdoelstellingen en -behoeften.
  • De informatie op deze website is niet bedoeld als persoonlijk advies of aanbeveling (inclusief maar niet beperkt tot financieel, investerings-, belasting-, boekhoudkundig of juridisch advies).
  • De informatie op deze website is uitsluitend voor informatieve doeleinden en is niet bedoeld als en dient niet te worden opgevat als een verkoopaanbieding of een uitnodiging tot het doen van een aanbod om de financiële producten te kopen, met name niet in rechtsgebieden waar dit een overtreding van de relevante wet zou inhouden.
  • De vrijgave, publicatie of distributie van het materiaal op deze website kan in bepaalde rechtsgebieden wettelijk beperkt zijn. Personen in dergelijke rechtsgebieden waarin ze worden vrijgegeven, gepubliceerd of verspreid, moeten zichzelf informeren over dergelijke beperkingen en deze naleven.
  • Merk op dat niet alle producten op deze website worden aangeboden aan particuliere klanten in België.
  • De informatie op deze website is gebaseerd op informatie die is ontvangen van de productbeheerder. De informatie op deze website wordt van tijd tot tijd bijgewerkt. Een investeringsbeslissing mag niet enkel gebaseerd zijn op de informatie op deze website.