Belfius Equities Climate

Belfius
Product identificatie
Producttype: 
Beleggingsfonds
Beheerder(s): 
Belfius Investment Partners sa
Aanbieders: 
Belfius Bank
Dit product belegt op haar beurt in andere duurzame portefeuilles.
Duurzaamheidsstrategieën gebruikt in het product
Uitsluiting van bepaalde controversiële activiteiten: 
Kiezen van de best presterende bedrijven of landen van een groep: 
Doorlichting op basis van internationale normen & standaarden: 
Integratie van niet-financiële criteria in het selectieproces: 
Focus op specifieke duurzaamheidsthema's: 
- Thema's: 
Environment - Climate
Het nastreven van meetbare maatschappelijke impact: 
Een dialoog aangaan met bedrijven en/of stemrechten uitoefenen: 

Dialoog wordt altijd uitgevoerd voor bedrijven in de energie- en elektriciteitssector, indien relevant.

Toegepast duurzaamheidsbeleid
Global Compact van de Verenigde Naties
Uitsluiting van bedrijven en landen die betrokken zijn bij schendingen van het UN Global Compact: 
Type beleid: 
Kwalitatieve voorwaarden
Wapens
Uitsluiting van bedrijven met significante betrokkenheid bij wapens: 
Type beleid: 
Kwantitatieve beperkingen
Maximaal toegestane betrokkenheid van het bedrijf (% van de omzet): 
3%
Maximaal toegestane betrokkenheid van het bedrijf bij controversiële wapens (% van de omzet): 
0%
Tabak
Uitsluiting van bedrijven met significante betrokkenheid bij tabak: 
Type beleid: 
Kwantitatieve beperkingen
Maximaal toegestane betrokkenheid van het bedrijf (% van de omzet): 
5%
Fossiele brandstofwinning
Steenkoolwinning
Uitsluiting van bedrijven met significante betrokkenheid bij steenkoolwinning: 
Type beleid: 
Kwantitatieve beperkingen
Maximaal toegestane betrokkenheid van het bedrijf (% van de omzet): 
10%
Onconventionele olie- en gaswinning
Uitsluiting van bedrijven met significante betrokkenheid bij onconventionele olie- en gaswinning: 
Type beleid: 
Kwantitatieve beperkingen
Maximaal toegestane betrokkenheid van het bedrijf (% van de omzet): 
10%
Bedrijven met een grotere betrokkenheid bij onconventionele olie- en gaswinning kunnen binnen strikte limieten worden opgenomen: 
Neen
Conventionele olie- en gaswinning
Uitsluiting van achterblijvende conventionele olie- en gaswinningbedrijven: 
Type beleid: 
Kwantitatieve beperkingen
Minimaal vereist aandeel van aardgas en/of hernieuwbare energiebronnen: 
At least 40% revenue from natural gas extraction and/or renewable energy resources
Portefeuilleblootstelling aan de fossiele energiesector (indicatief): 
< 2%
Opwekking van elektriciteit
Uitsluiting van achterblijvende elektriciteitsproductiebedrijven: 
Type kernenergiebeleid: 
Kwantitatieve beperkingen
Maximaal toegestane koolstofintensiteit of energiemix: 
Carbon emission intensity less than 429 gCO2/kWh or Energy mix max. 10% coal, 30% oil&gas, 30% nuclear
Portefeuilleblootstelling aan de niet-hernieuwbare elektriciteitssector (indicatief): 
< 3,5%
Tolerantie voor verbeterende energie- en elektriciteitsbedrijven
Maximaal aandeel in de portefeuille: 
0%
Andere beleidslijnen
Benadering van biodiversiteit: 
Onderdeel van ESG-risicoanalyse
Benadering van watergebruik: 
Onderdeel van ESG-risicoanalyse
Benadering van belastingen: 
Onderdeel van ESG-risicoanalyse
Benadering van investeringen in landbouwgrondstoffen: 
Kwantitatieve beperkingen
Beleid over andere onderwerpen: 
Alcohol, Adult content, Animal Testing, Gambling, GMO

Gedetailleerde beleidslijnen zijn te vinden op de website van de beheerder, op de productwebpagina (zie bovenstaande links) of op verzoek door contact op te nemen met de beheerder of de aanbieder.

Doorlichting van landen
Duurzaamheidsanalyse van landen: 
Benadering van onderdrukkende regimes: 
Onderdeel van ESG-risicoanalyse
Benadering van de doodstraf: 
Onderdeel van ESG-risicoanalyse
Portfeuille details
Gehanteerde gegevensbronnen
ESG gegevensbronnen voor landen: 
Vigeo Eiris, World Bank
ESG gegevensbronnen voor bedrijven: 
Facstet Revere, ISS-Ethix, MSCI ESG, Sustainalytics, S&P Trucost, Vigeo-Eiris, Wood Mackenzie

Belangrijke mededeling

  • De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld om beleggers te helpen begrijpen hoe financiële producten waaraan het label 'Towards Sustainability' is toegekend, de vereisten van dat label toepassen.
  • De informatie op deze website is geen marketingmateriaal en sommige producten zijn mogelijk niet geregistreerd voor openbare verdeling in België.
  • De informatie op deze website vormt geen uitnodiging om te beleggen in de financiële producten waarnaar op deze website wordt verwezen. Personen die overwegen in die financiële producten te beleggen, dienen de website van de aanbieder van het product en alle relevante productinformatie en documenten te raadplegen alvorens dit te doen. Ze dienen ook te overwegen of de relevante producten geschikt zijn voor hen, gezien hun kennis en ervaring, hun financiële situatie en hun beleggingsdoelstellingen en -behoeften.
  • De informatie op deze website is niet bedoeld als persoonlijk advies of aanbeveling (inclusief maar niet beperkt tot financieel, investerings-, belasting-, boekhoudkundig of juridisch advies).
  • De informatie op deze website is uitsluitend voor informatieve doeleinden en is niet bedoeld als en dient niet te worden opgevat als een verkoopaanbieding of een uitnodiging tot het doen van een aanbod om de financiële producten te kopen, met name niet in rechtsgebieden waar dit een overtreding van de relevante wet zou inhouden.
  • De vrijgave, publicatie of distributie van het materiaal op deze website kan in bepaalde rechtsgebieden wettelijk beperkt zijn. Personen in dergelijke rechtsgebieden waarin ze worden vrijgegeven, gepubliceerd of verspreid, moeten zichzelf informeren over dergelijke beperkingen en deze naleven.
  • Merk op dat niet alle producten op deze website worden aangeboden aan particuliere klanten in België.
  • De informatie op deze website is gebaseerd op informatie die is ontvangen van de productbeheerder. De informatie op deze website wordt van tijd tot tijd bijgewerkt. Een investeringsbeslissing mag niet enkel gebaseerd zijn op de informatie op deze website.